Ogłoszenie: SPRZEDAM NIERUCHOMOŚĆ ! - Kliknij po więcej informacji

Usługi komunalne

Sprzątanie dróg, chodników, parkingów itp.
Pielęgnacja terenów zielonych (koszenie i zakładanie trawników, strzyżenie żywopłotów)
Wycinka, chirurgia drzew i krzewów
Odśnieżanie posesji, placów, parkingów, dachów, usuwanie sopli
Wywóz szamba (usługi asenizacyjne)
Montaż przydomowych zbiorników oczyszczalni ścieków i szamb
Wywóz odpadów budowlanych, gruzu, ziemi w workach BIG BAG oraz luzem
Wynajem i serwis toalet przenośnych
Opieka nad grobami
Sprzątanie obiektów wewnątrz i na zewnątrz
Opróżnianie, sprzątanie pomieszczeń
Zapytaj nas !